Thursday, December 30, 2010

Bicara aurat lelaki ketika bersukan???


Baca dan renung-renungkan...

1. Alasan pihak yg mengatakannya 'AURAT

Menurut apa yg disebut dlm Feqh Sunnah (Syed Sabiq), adalah bersandarkan kepada 2 hadith berikut :

1. Daripada Muhammad bin Jahsy katanya :

RasululLah SAW melewati Ma'mar yg kedua pahanya sedang terbuka, maka sabdanya : Hai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu kerana paha itu 'aurat !

(Hadith diriwayatkan oleh Hakim, Ahmad dan juga Imam Bukhari dlm kitab Tarikhnya. Manakala dalam kitab Sahihnya (Sahih Bukhari), hadith di atas disebut sbg mu'allaq*)

2. Daripada Jarhad, katanya :

RasuluLlah SAW melewati sedang pada ketika itu aku sedang memakai kain dan paha aku terbuka, maka sabdanya : Tutuplah pahamu, kerana paha itu 'aurat!

(Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi menyebutnya sbg Hasan. Sementara Imam Bukhari menyebut hadith di atas dalam Sahihnya juga sbg mu'allaq*)

=================

#2. Alasan pihak yg mengatakannya BUKAN 'AURAT

1. Daripada A'isyah r.anha :

Bahawa RasuluLlah SAW suatu ketika sedang duduk-duduk dengan pahanya yg terbuka. Maka Abu Bakar minta izin utk masuk, yg kemudiannya dipersilakan oleh Nabi SAW, sedang Baginda SAW tetap dalam keadaan seperti itu. Kemudian Umar pula meminta izin utk masuk yg juga diizinkan oleh Nabi SAW, juga dalam keadaan spt tadi. Lalu datang pula Uthman meminta izin utk masuk, maka Baginda SAW pun melepaskan kainnya ke bawah. Dan setelah mereka bangkit pergi, aku tanyakan kepada Baginda SAW : Ya RasuluLlah, ketika Abu Bakar dan Umar minta izin utk masuk, Anda benarkan sambil pakaianmu tetap spt asal. Tapi ketika Uthman minta izin utk masuk, kenapa Anda lepaskan kain ?

Jawab Baginda SAW : Hai A'isyah, tidakkah aku akan merasa malu terhadap orang - yang demi ALLAH - sedangkan Malaikat sungguh merasa malu kepadanya ?

(Hadith riwayat Ahmad, dan juga diriwayatkan sbg mu'allaq* oleh Bukhari)

2. Dari Anas bin Malik ra :

Bahawa Nabi SAW sewaktu Perang Khaibar menyinsingkan kain dari pahanya, hingga kelihatan olehku paha yg putih itu.

(Hadith riwayat Ahmad dan Bukhari)

>> Ibnu Hazm berkata : Terangkanlah bahawa paha itu bukanlah 'aurat. Seandainya 'aurat, tentulah tidak akan dibiarkan terbuka oleh ALlah 'Azza wa Jalla paha RasuluLlah SAW yg dijamin suci dan terpelihara dari dosa, pada masa kenabian dan kerasulan, dan tentulah tidak akan sampai diperlihatkan-Nya kepada Anas bin Malik ra dan lain-lain, padahal ALlah Ta'ala telah memelihara 'auratnya selagi masih kecil dan sebelum kenabian lagi.

3. Dan dari Muslim dari Abu 'Aliyah al Bara' katanya :

AbduLlah bin Somit telah memukul pahaku dengan telapak tangannya seraya berkata : Aku pernah bertanya kpd Abu Dzar, lalu dipukulnya pahaku sebagaimana aku memukul pahamu sekarang ini, sambil katanya (Abu Dzar ra) pula : Aku pernah bertanya kpd RasuluLlah SAW sebagaimana kau bertanya padaku, maka dipukulnya aku sebagaimana aku memukul pahamu sambil bersabda : Lakukanlah solat pada waktunya ! ... (Demikian sampai akhir hadith)

>> Ibnu Hazm berkata : Seandainya paha itu 'aurat, tentulah tidak akan disentuh oleh RasuluLlah SAW paha Abu Dzar itu dgn tangan Baginda SAW yg suci.

4. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Hazm sebuah riwayat dengan isnad kepada Jubair bin Huwairith, bahawa dia pernah melihat paha Abu Bakar yg ketika itu sedang terbuka dan juga Anas bin Malik ra yg datang mendapatkan Qus bin Syumas dengan kedua pahanya terbuka.

=================

Demikian pendapat serta alasan yg digunakan oleh kedua2 pihak.

Imam Bukhari berkata : Hadith Anas bin Malik (paha bukan 'aurat) lebih KUAT dari segi sanadnya, manakala hadith Jarhad (paha 'aurat) lebih berhati-hati.

Maksudnya, hadith Anas itu adalah lebih SAH jika ditinjau dari segi isnadnya.

=================

Kesimpulan :

2 pendapat di atas adalah mempunyai sandaran nas dan dalil masing2. Maka terpulang kepada kita utk menerima mana2 pendapat yg difikirkan lebih sesuai, dan dalam pada masa yg sama, tidak menolak pendapat yg satu lagi.

Sesiapa yg bersikap ihtiyaat (berhati-hati) boleh shj memilih pendapat yg mengatakan paha itu 'aurat.
AURAT LELAKI SAHAJA...Fikir2 kanlah..sekadar ingin berkongsi yang dipetik dari sebuah laman blog...

No comments:

Post a Comment